Aktuality

Příroda léčí
Význam vody v přírodě, přírodní živly, nebezpečí, užitečný a škodlivý hmyz, estetické vnímání, cítění a prožívání. Osvojení jednoduchých poznatků o přírodním prostředí, o jeho rozmanitosti. Číst více…
Život ve vodě
Pozorování rybáře při práci, ryb ve vodě a žab. Číst více…
Papírové tkaní
Procvičování jemné motoriky Číst více…
JARO JE TU
Ekologie, první jarní květiny, změny v přírodě, práce na zahrádkách Číst více…
Toulky zimní přírodou
Ekologie, život volně žijících zvířat, pozorování stop, změny v přírodě, péče o zvěř, zdolávání různých překážek. Číst více…
Zimní radovánky
Tvořivé činnosti se sněhem Číst více…
Začátek školního roku ve školní družině
Hry v přírodě a v družině. Číst více…