Školní akce

Plánované akce MŠ ve školním roce 2022–2023

Září 

 • Adaptační program-začleňování dětí do kolektivu
 • Návštěva dětí z 1. třídy v MŠ
 • Schůzka s rodiči
 • Dožínky ZOD Žichlínek
 • „Den První pomoci“ v Lanškrouně 

Říjen

 • Logopedická depistáž – klinická logopedka
 • Drakiáda – společně obě oddělení
 • Divadlo Jójo - "Pohádka ze psí boudy" 
 • Naučný program- „Sovičky“
 • Hallowenské zdobení dýně a soutěže-společně
 • Fotografování profi fotografem z Brna

Listopad

 • „Za skřítkem Podzimníčkem“ – podzimní dílna
 • Divadlo Jójo 
 • Lístkohraní 

Prosinec

 • Návštěva Mikuláše a čertů v MŠ
 • Pečení perníčků v MŠ
 • Vánoční koledování
 • Vánoční dílna s rodiči

Leden

 • Zimní soutěžení o nejhezčího sněhuláka
 • Zimní kluzákování
 • Návštěva předškoláků v 1. třídě
 • IX. společná zimní olympiáda 
 • Naučný program s papoušky

Únor

 • Dětský karneval
 • Návštěva místní knihovny
 • Divadlo Jójo

Březen

 • „Vítání jara“ – jarní dílna 
 • Div. Jójo
 • Plavecký výcvik dětí v Lanškrouně 
 • Duben

 • „Veselé Velikonoce“ – velikonoční dílna s rodiči
 • Velikonoční koledování
 • Návštěva hasičské zbrojnice
 • „Rej čarodějnic“
 • Zápis do 1. třídy

Květen

 • Schůzka s rodiči
 • Slavnost ke Dni rodiny
 • Zápis do MŠ
 • Společné fotografování, tablo 1. a 2. odd.
 • Divadlo Jójo 

Červen

 • Oslava MDD – „Hledání pokladu“ 
 • Výlet – obě oddělení
 • Slavnostní zakončení školního roku

V průběhu roku

 • Vítání občánků – dle potřeby OÚ
 • Návštěvy tělocvičny a kuchyňky ZŠ 
 • Projektový den mimo MŠ (Šablony III.)
 • A jiné…

Přidáno 11. 7. 2022, autor: J4W Admin