Školní akce

Plánované akce MŠ ve školním roce 2023–2024

Září 

 • Adaptační program-začleňování dětí do kolektivu
 • Schůzka s rodiči
 • Dožínky ZOD Žichlínek
 • Logopedická depistáž - klinická logopedka

Říjen

 • Drakiáda – společně obě oddělení
 • Divadlo Jójo 
 • Návštěva 1. třídy
 • Naučný program- „Sovičky“
 • Hallowenské zdobení dýně a soutěže-společně
 • Logopedická depistáž - klinická logopedka

Listopad

 • „Za skřítkem Podzimníčkem“ – podzimní dílna
 • Divadlo Jójo 
 • Dušičky
 • Návštěva 1. třídy
 • Logopedická depistáž - klinická logopedka
 • Triády

Prosinec

 • Návštěva Mikuláše a čertů v MŠ
 • Pečení perníčků v MŠ
 • Vánoční koledování
 • Vánoční dílna s rodiči

Leden

 • Zimní soutěžení o nejhezčího sněhuláka
 • Zimní kluzákování
 • Návštěva předškoláků v 1. třídě
 • Divadlo Jójo
 • X. společná zimní olympiáda 
 • Logopedická depistáž - klinická logopedka

Únor

 • Dětský karneval
 • Návštěva místní knihovny
 • Naučný program- „Papoušci“
 • Návštěva 1. třídy

Březen

 • Plavecký výcvik dětí v Lanškrouně
 • Návštěva 1. třídy
 • Velikonoční koledování
 • Přednáška s ukázkou Policie ČR
 • Logopedická depistáž - klinická logopedka

Duben

 • Divadlo Jójo
 • „Rej čarodějnic“
 • Zápis do 1. třídy
 • Den Země
 • Triády

Květen

 • Schůzka s rodiči
 • Vystoupení ke Dni matek
 • Plavecký výcvik dětí v Lanškrouně
 • Zápis do MŠ
 • Divadlo Jójo 
 • Logopedická depistáž - klinická logopedka

Červen

 • Oslava MDD – „Hledání pokladu“ 
 • Výlet – obě oddělení
 • Slavnostní zakončení školního roku
 • Návštěva hasičské zbrojnice
 • Společné fotografování 1. a 2. třída
 • Adaptační pondělí pro nově přijaté děti

V průběhu roku

 • Vítání občánků – dle potřeby OÚ
 • Návštěvy tělocvičny a kuchyňky ZŠ 
 • A jiné…

Přidáno 11. 7. 2022, autor: J4W Admin