O nás

Mateřská škola je dvoutřídní s kapacitou 50 dětí. V přízemí je třída pro mladší 3-5 leté děti a v prvním patře pro 5-6 leté starší děti. Sídlí v jednopatrové budově ve středu obce Tatenice čp. 82 Od roku 2003 je zřizovací listinou sloučena se základní školou s názvem Základní škola a Mateřská škola Tatenice.                                                                                                                                                          

Budova MŠ je jednopatrová. V přízemí je společná šatna pro obě třídy, jídelna, výdejna jídla a třída pro mladší děti. V prvním patře je umístěna ložnice pro mladší děti a třída pro s ložnicí pro děti starší. Vnitřek budovy je po částečné rekonstrukci. Byly zvětšeny prostory obou tříd, modernizováno vybavení obou tříd.                                                                                                                                                

Za budovou MŠ je velká zahrada, vybavena průlezkami, houpačkami, dvěma pískovišti, skluzavkami, houpadly, kolotočem, lavičkami, stolky a zahradním altánem. Stín vzrostlých stromů chrání děti v létě před prudkým sluníčkem. Zahrada je poměrně členitá. Mírný svah slouží v zimě k sáňkování a klouzání. Strava v MŠ je zajišťována vlastní výdejnou z nedaleké základní školy.                                                                                                                                                            

V blízkém okolí MŠ se nachází mnoho zajímavých objektů, které využíváme při vycházkách za poznáním. V těsné blízkosti je základní škola, kostel, zámeček, požární zbrojnice, ordinace lékaře, autobusová zastávka, obchod, dále pak pošta, kravín a vlakové nádraží. V okolí MŠ je překrásná příroda – rozlehlé louky, pole, remízky, les, přírodní koupaliště a potok. Tedy mnoho možností a příležitostí k poznávání a pozorování živé a neživé přírody. 

Posláním naší MŠ je:

  • Rozvíjet samostatnost, zdravé sebevědomí, sebejistotu a tvořivost dětí.
  • Předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků cestou výchovy a vzdělávání založené na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů.
  • Vytvořit příjemnou atmosféru pro děti, rodiče a zaměstnance.
  • Plněním cílů a obsahu předškolního vzdělávání směřujeme v MŠ k tomu, aby děti, které ji opouštějí byly osobnosti pokud možno jedinečné, vzhledem k svému věku a individuálním možnostem co nejvíce samostatné, sebevědomé a sebejisté, s vlastním rozumem, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat, jedinci na své úrovni přizpůsobiví, odvážní a také zodpovědní, ochotni nejen přijímat, ale i dávat, schopni se dále rozvíjet, učit se, co budou v životě potřebovat a aktivně čelit problémům, které život přináší.

Kapacita MŠ: 50 dětí

Provoz MŠ je od 6:00 – 16:00 hod

Budova MŠ

Přidáno 29. 6. 2022, autor: J4W Admin