O nás

,,Moderní škola pro šťastný a spokojený život"

Základní škola a Mateřská škola Tatenice je úplná devítiletá škola a dvoutřídní mateřská škola.

Základní škola se člení na 1. stupeň (1. – 5. ročník) a 2. stupeň (6. – 9. ročník). Součástí školy jsou dvě třídy družiny a vlastní školní jídelna.

Škola je umístěna téměř ve středu obce Tatenice, nacházející se na pomezí Čech a Moravy při hlavní silnici č. 315 Lanškroun – Zábřeh.

Škola nabízí základní vzdělání s ohledem na individuální možnosti dětí. Našim cílem je připravit naše žáky pro šťastný a spokojený život.

Kromě základních obecných znalostí a dovedností se zaměřujeme na polytechnickou výchovu, sport, cestování, turistiku a zdravý životní styl.

Ve škole se vyučují dva cizí jazyky, anglický a ruský.

Kromě kmenových tříd má škola odborné učebny fyziky a chemie, přírodopisu a zeměpisu, matematiky, českého jazyka a občanské výchovy, polytechnické výchovy, dějepisu a výtvarné výchovy a jazykovou učebnu vybavenou žákovskými pracovišti se sluchátky.

Škola rovněž disponuje nově vybavenou učebnou informatiky, moderní velkou tělocvičnou, keramickou dílnou s keramickou pecí a hrnčířským kruhem, jídelnou, školní kuchyní, ve které je zajišťována strava i pro mateřskou školu, a prostornými šatnami.

Ve všech třídách je internetové připojení, jsou vybaveny moderním nábytkem, dataprojektory a interaktivními tabulemi. Žáci mají k dispozici počítače, notebooky, tablety a 3D tiskárnu.

Areál školy doplňují venkovní herní prvky, venkovní učebna a sportoviště, jehož součástí je moderní multifunkční a workoutové hřiště a dráha s doskočištěm pro skok daleký. Vše je umístěno za školou v krásné přírodě.

Základní škola poskytuje povinnou školní docházku i příjemné učební prostředí s dobrým materiálním zázemím pro žáky z Tatenice a přilehlých obcí (Krasíkov, Strážná, Janoušov, Lubník, Cotkytle, Hoštejn). Kvalitní úroveň vzdělání zajišťuje zkušený pedagogický sbor, který vytváří pozitivní pracovní klima.

Škola organizuje lyžařský kurz, plavecký výcvik, školní výlety, exkurze a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy.

Žáci mají možnost navštěvovat řadu zájmových kroužků, vedených vyučujícími nebo rodiči pod záštitou DDM Lanškroun.

Kapacita ZŠ: 200 žáků

Školní dvorek

Školní hřiště

Přidáno 18. 3. 2022, autor: J4W Admin