Zájmové kroužky v naší škole

Ve spolupráci s DDM ,,Damián" Lanškroun nabízíme zájmové volnočasové kroužky.

Bližší informace a přihlášku naleznete na webových stánkách DDM ,,Damián" Lanškroun:

https: //ddm-lanskroun.cz/.