Nová výše stravného a měsíčních záloh

Od 1.10. 2022 dochází ke změnám finančního limitu na nákup potravin, dochází k úpravě stravného a měsíčních záloh.

Mateřská škola:

Děti  3 -  6 let …………………………. 37,- Kč

Děti 7 let (odklad) …………………….. 42,- Kč

Základní škola:

Žáci  7 - 10 let ……………………........26,- Kč

Žáci 11 - 14 let  ………………………..28,- Kč

Žáci 15 a více let……………………….30,- Kč

 

Částka měsíčních záloh stravného při bezhotovostní platbě:

     1) děti MŠ, které platí školné = 1051,- Kč

     2) děti MŠ, které neplatí školné = 851,- Kč                           

     3) děti MŠ s odkladem povinné školní docházky (7-10 let) = 966,- Kč                             

     4) žáci 7-10 let = 598,- Kč + 50,- Kč pokud chodí do družiny  

     5) žáci 11-14 let = 644,- Kč

     6) žáci 15 a více let = 690,- Kč

Přidáno 26. 9. 2022, autor: Martin Joza